” ออกแบบ 1 หลัง นั้นทำอะไรบ้าง? ”

"ออกแบบ 1 หลัง นั้นทำอะไรบ้าง?"
ไม้ปั้นจะอธิบายขั้นตอนการทำงานให้เข้าใจมากขึ้นครับ
1. สภาพที่ตั้ง ที่ดิน แต่ละแปลงนั้นไม่เหมือนกัน
ไม่ว่าจะเป็นทิศทาง ลม แดด ต้นไม้ใหญ่ ลำธาร คลอง
รวมไปถึงลักษณะของรั้ว บ้านเพื่อนบ้าน หรืออาคารข้างเคียง
ทุกอย่างจะถูกเก็บข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการออกแบบ

2. การใช้งานของผู้อาศัยในบ้าน
แต่ละคนจะมีนิสัย พฤติกรรม ความชอบ ฯลฯ แตกต่างกัน
การออกแบบจึงต้องวิเคราะห์ และทำให้ทุกคนในบ้านอยู่ร่วมกันได้

3. การทำแบบขออนุญาตและก่อสร้าง
ข้อนี้สำคัญและมักจะเจอปัญหาบ่อยๆ
ออกแบบเสร็จ วาดฝันเสร็จ ต้องทำให้เป็นความจริง
การเขียนแบบตามหลักวิศวกรรม ที่ดินแต่ละที่นั้นต่างกัน
บางที่ใช้ฐานแผ่ บางที่ใช้เสาเข็ม บางที่แผ่นดินไหวบ่อย
รวมถึงแนวทางก่อสร้างที่ถูกวิธี เป็นมาตรฐานให้ช่างทำตาม

4. แบบก่อสร้างจริง ภาพ 3D และราคา BOQ กลาง
หน้าที่ของแบบก่อสร้าง คือ การสื่อสารกับช่างก่อสร้าง
ดังนั้นแบบก่อสร้าง จะประกอบไปด้วยรายละเอียดงาน
ระยะ ขนาด วัสดุ และภาพตัวอย่างแต่ละจุดให้ช่างเข้าใจ
ส่วน BOQ หรือเอกสารประมาณราคา เอาไว้ตรวจสอบราคา
และปริมาณงาน ให้เจ้าของบ้านและผู้รับเหมาเข้าใจตรงกัน

วางแผน ให้ ดี
เก็บข้อมูล ให้ ครบถ้วน
ออกแบบ ให้ เหมาะสม
เขียนแบบ ให้ มีมาตรฐาน
งบก่อสร้าง ให้ พอดี

ให้ "ไม้ปั้น" ออกแบบนะครับ

ใส่ใจทุกรายละเอียด “maipun.com”