ก่อนจะเป็นบ้าน 1 หลัง
ไม้ปั้นทำอะไรบ้าง?

1. เริ่มต้นทำความรู้จักกันทุกครั้งไม้ปั้นจะนัดเจอลูกค้าเพื่อพูดคุยทำความรู้จักกันก่อนทั้งเรื่องของความชอบ ความต้องการและมุมมองที่มีต่อบ้าน

2. เก็บข้อมูลสำหรับออกแบบการออกแบบ คือ การแก้ปัญหาแต่ละสถานที่ย่อมมีปัญหาที่แตกต่างกันทั้งสภาพอากาศ และสภาพแวดล้อมข้อมูลที่ได้จึงสำคัญต่อการออกแบบให้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด

3. ออกแบบให้จับต้องได้ ความคิด ความต้องการของแต่ละคนจะอยู่ในรูปแบบของนามธรรม หรือสิ่งที่จับต้องไม่ได้ ขั้นตอนนี้ไม้ปั้นจะเริ่มออกแบบตามข้อมูลที่วิเคราะห์ทดลองตัดหุ่นจำลอง หลายๆแบบหาข้อดี ข้อเสีย ที่เกิดขึ้นและพัฒนาจนกว่าจะได้แบบที่สมบูรณ์

4. สรุปแบบและเขียนแบบเพื่อสื่อสารไปยังทีมช่างจากแบบที่สวยงาม ต้องนำมาเขียนแบบเพื่อสื่อสารให้กับคนทำงานหรือช่างให้เข้าใจตรงกันทั้งหมด

ใส่ใจทุกรายละเอียด “maipun.com”