รอยต่อของแผ่นลามิเนตลายหิน ไม้ปั้นทำอะไรบ้าง?

การออกแบบภายใน
จะสื่อสารด้วยภาพ 3 มิติ
จำลองห้องนั้นๆขึ้นมาให้ตรงความต้องการ
จากนั้นจึงเขียนแบบและระบุวัสดุให้ชัดเจน

แต่บางครั้งวัสดุที่ระบุนั้นมีลวดลายที่ไม่ซ้ำกัน
มีโอกาสที่แผ่นลามิเนตเองไม่สามารถติดให้ต่อเนื่องกันได้
ไม้ปั้นต้องเข้ามาติดตาม และขอตรวจสอบก่อนติดแผ่น
ว่าเรียบร้อยสวยงามเหมือนที่เสนอผ่านภาพ 3 มิติหรือไม่

  • 1. ลวดลายที่เรียง ควรไปในทิศทางเดียวกัน

  • 2. เรียงแล้วไม่ขัดแย้งกับพื้นผิวอื่นๆโดยรอบ

  • 3. รอยต่อของวัสดุเองไม่แย่งจุดนำสายตาของพื้นที่นั้น

  • 4. ทุกๆการตัดสินใจให้สอบถามคนรอบข้างเสมอ

และไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นเพียงลามิเนตลายหินเท่านั้น
ปัญหานี้สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกๆวัสดุที่ต้องการนำเสนอ
พื้นผิวหรือลวดลายของวัสดุ เช่น กระเบื้อง, ไม้เทียม เป็นต้น
.
หวังว่าบทความนี้จะช่วยให้ทุกคนเข้าใจ
ความสำคัญของการจัดเรียงลวดลายนี้นะครับ

“สร้างบ้านให้สนุก และเป็นความทรงจำที่ดีของเรา”

สวัสดีครับ