DR.PITSANU’S HOUSE

บ้านที่ต้องการอยู่คนเดียว

กลับจากทำงานทุกคนย่อมต้องการพื้นที่พักผ่อน
บางคนอยากนั่งทานข้าว พูดคุยกับเพื่อน
บางคนอยากนอนให้เต็มที่
บางคนอยากเดินห้างซื้อของ
และบางคน “อยากอยู่คนเดียวในพื้นที่พิเศษ”

การออกแบบจึงนำรูปแบบของถ้ำหินที่เข้าออกทางเดียว
มีแหล่งน้ำภายใน มีอิสระในพื้นที่ที่กำหนดไว้
แสงแดดและมุมมองจากภายนอกเข้าถึงได้น้อย

  • PROJECT : PRIVATE HOUSE
  • LOCATION : WIANGCHAI, CHIANGRAI, THAILAND
  • YEAR : 2023

  • STATUS : UNDER CONSTRUCTION
  • AREA : 620 SQ.M.

  • ARCHITECT : MAIPUN DESIGN CO.,LTD.

  • INTERIOR DESIGNER : MAIPUN DESIGN CO.,LTD.
Total Views: 141Daily Views: 1